09212047806

توالت فرنگی وال هنگ و طریقه نصب آن

توالت فرنگی وال هنگ و طریقه نصب آن

وال هنگ: ریشه لاتین این لغت ( Wall hung ) به آویزان بودن از دیوار می رسد . در کشور ما به طور کلی به هر وسیله بی پایه ای که در سرویس ها نصب شود…