09212047806

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

در امر لوله کشی آب ساختمان ، گاها لوله کش مجبور می شود بسته به شرایطی لوله ها را مقداری خم بکند . پس دانستن ابزار و اصول این کار الزامی است تا کار را…
ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی

ابزارآلات مورد استفاده در خم کاری لوله کشی در امر لوله کشی آب ساختمان ، گاها لوله کش مجبور می شود بسته به شرایطی لوله ها را مقداری خم بکند . پس دانستن ابزار و…