09212047806

انواع رادیاتور ، دستگاه های پخش كننده گرما

انواع رادیاتور ، دستگاه های پخش كننده گرما

دستگاه هاي پخش كننده گرما وسايلي هستند كه از آنها براي جبران تلفات گرمايي ساختمان و گرم نگه داشتن محل مورد نظر استفاده مي شود. دراين دستگاه ها سيال گرم (آب گرم، آب داغ و يا…