09212047806

روشویی وال هنگ و طریقه نصب آن

روشویی وال هنگ و طریقه نصب آن

روشویی وال هنگ: روشویی های بدون پایه ای هستند که اتصالات مربوط به آنها را ، درون دیوار ها تعبیه می کنند . تنوع بالایی دارند اما اغلب آنها در زیر گلویی خودشان ، از کابینی…