09212047806

حدیده

حدیده

در لوله کشی آب ساختمان ، ابزارآلاتی مورد استفاده قرار می گیرند که داشتن اطلاعاتی از آنها مفید واقع می شود . حدیده جزو این ابزارها است . دستگاهی که توسط آن دنده هایی در…