09212047806

شیب بندی استاندارد لوله های فاضلاب

شیب بندی استاندارد لوله های فاضلاب

در امر لوله کشی آب و فاضلاب ، با توجه به اینکه سیستم فاضلاب جزو مهمترین مقوله های تاسیساتی یک ساختمان می باشد پس باید قبل از اجرای آن استاندارد ها ، ضوابط و مقررات…