09212047806

استاندارد نصب شیرآلات از کف تمام شده

استاندارد نصب شیرآلات از کف تمام شده

استاندارد نصب شیرآلات از کف تمام شده برای مهمترین شیرهایی که در خانه نصب می شوند به شرح زیر می باشد. روشویی: ارتفاع نصب کاسه روشویی از کف تمام شده 85 سانیمتر است (روشویی های پایه…