09212047806

شیر کف فلزی و شیر کشویی

شیر کف فلزی و شیر کشویی

این شیرها (شیر کف فلزی و شیر کشویی) که در شبکه های لوله کشی در تاسیسات عمومی، خانگی و صنعتی کاربرد دارند شامل: شیر فلکه ها (کشویی، بشقابی)، شیر سماوری، شیر تنظیم فشار و شیر…