09212047806

لوله کشی آب و فاضلاب

لوله کشی آب و فاضلاب

فاضلاب [caption id="" align="aligncenter" width="635"] لوله کشی[/caption] به هر نوع پساب خروجی از دستگاه های مصرفی آب یا وسیله های بهداشتی اطلاق می شود . انواع فاضلاب فاضلاب سطحی به آب های سرچشمه گرفته از…