09212047806

گرمایش از کف

گرمایش از کف

لوله کشی های بسیاری برای مورد استفاده قرار گرفتن یک ساختمان باید درآن صورت بپذیرد . از لوله کشی آب ساختمان گرفته تا فاضلاب و لوله کشی گاز . لوله کشی گرمایش از کف هم…
تجهیزات لوله کشی

تجهیزات لوله کشی

لوله کشی ساختمان اعم از لوله کشی آب ساختمان یا لوله کشی فاضلاب ، نیازمند تجهیزاتی خاص به خودش است تا لوله کش بتواند با استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن و با صرف…
اتصال لوله و فیتینگ های پلی پرو پیلنی

اتصال لوله و فیتینگ های پلی پرو پیلنی

در لوله کشی آب ساختمان تنوع انتخاب سیستم زیاد است و بسته به مقدار هزینه و تنوع طلبی کیفیتی توسط کارفرما انتخاب می شوند . لوله های پرو پیلنی ها جزوی از این انتخاب ها…