09212047806

گرفتگی لوله فاضلاب و تشخیص محل گرفتگی در لوله فاضلاب

گرفتگی لوله فاضلاب و تشخیص محل گرفتگی در لوله فاضلاب

مهم ترین دلایل مسدود شدن یا گرفتگی لوله فاضلاب عبارت است از: اجرای نامناسب شیب بندی هنگام نصب لوله های فاضلاب نامناسب بودن قطر لوله های فاضلاب استفاده ناصحیح از سرویس های بهداشتی عدم استفاده…
دریچه بازدید لوله فاضلاب و آب باران

دریچه بازدید لوله فاضلاب و آب باران

تعریف دریچه بازدید لوله فاضلاب و آب باران: دريچه قابل دسترسي روي لوله فاضلاب يا آب باران قائم يا افقي كه براي تميز كردن و خارج كردن هرگونه مانع جريان داخل لوله و رفع گرفتگي…
لوله کشی ونت یا هواکش فاضلاب و اصول اجرایی آن

لوله کشی ونت یا هواکش فاضلاب و اصول اجرایی آن

لوله کشی ونت یا هواکش لوله فاضلاب به منظور تخلیه گاز متان چاه فاضلاب، برقراري ارتباط جريان هواي آزاد با شبكه  لوله كشي فاضلاب و حفاظت آب هوابند سيفون در برابر فشار معكوس يا مكش…