09212047806

لوله تلفیقی یا لوله پنج لایه

لوله تلفیقی یا لوله پنج لایه

لوله تلفیقی (پنج لایه) همان لوله PEX al PEX می باشند و در بازار بیشتر با دو برند سوپر پایپ و نیو پایپ شناخته می شوند. سایز لوله های تلفیقی به ترتیب جدول زیر می باشد: [caption id="attachment_1482" align="aligncenter"…
لوله کشی گرمایش از کف با استفاده از لوله پنج لایه

لوله کشی گرمایش از کف با استفاده از لوله پنج لایه

 به منظور محاسبه متراژ لوله برای اجرای لوله کشی گرمایش از کف به دو روش زیر می توان اقدام نمود: به ازای هر متر مکعب از فضای محل نصب لوله گرمایش از کف، 5 متر لوله…
لوله کشی پنج لایه (لوله کشی آب با لوله تلفیقی)

لوله کشی پنج لایه (لوله کشی آب با لوله تلفیقی)

لوله پنج لایه (لوله تلفیقی) همان لوله PEX al PEX می باشند و در بازار بیشتر با دو برند سوپر پایپ و نیو پایپ شناخته می شوند. لوله کشی پنج لایه بیشتر برای سیستم گرمایش کرابرد…