09212047806

اصول برشکاری لوله

اصول برشکاری لوله

در لوله کشی آب ساختمان ، توجه به اصول برشکاری لوله می تواند کمک بزرگی برای تسریع کار و رعایت جوانب احتیاطی کار داشته باشد . به چند اصل مهم در این باب اشاره می…
اتصال لوله های فولادی

اتصال لوله های فولادی

روش های متفاوتی جهت اتصال لوله ها در تاسیسات ساختمانی برای گرفتن انشعاب ، تغییر دادن مسیر لوله ها و تغییر قطر لوله ها وجود دارد . یکی از این روش ها اتصال دادن لوله…
لوله کشی پکیج

لوله کشی پکیج

جهت لوله کشی پکیج باید آنرا از دو زاویه بررسی کرد : لوله کشی آب و لوله کشی گاز هر کدام از این ها استانداردها و ضوابط خاص به خودشان را دارند که باید آنها…
آب بندی لوله ها

آب بندی لوله ها

آب بندی به دلیل جلوگیری از نشت کردن آب از محل اتصال لوله و فیتینگ است . کاربرد این عمل در اکثر لوله کشی ها اتفاق می افتد ، اعم از لوله کشی آب و…
تجهیزات لوله کشی

تجهیزات لوله کشی

لوله کشی ساختمان اعم از لوله کشی آب ساختمان یا لوله کشی فاضلاب ، نیازمند تجهیزاتی خاص به خودش است تا لوله کش بتواند با استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن و با صرف…
محاسبه کردن مقدار لوله و اتصالات مورد نیاز آن در لوله کشی آب

محاسبه کردن مقدار لوله و اتصالات مورد نیاز آن در لوله کشی آب

قبل از آنکه اقدام به لوله کشی آب ساختمان گردد ، باید محاسباتی در این راستا انجام شود تا بر اساس آن ، مقدار لوله مورد نیاز جهت لوله کشی آب ساختمان و اتصالاتی که…