09212047806

ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و نظارت ماده 33

ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و نظارت ماده 33

همانطور که در مقاله نظارت آبفا گفته شد بر طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی تمامی ساختمان های مسکونی با متراژ کمتر از 3000 متر می بایست چهار ناظر اصلی عمران، معماری، مکانیک و برق…