09212047806

نظارت آبفا تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

نظارت آبفا تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

حدود سه سال است که نظارت آبفا در تهران اجرا می شود. این نظارت جهت تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب است و در نهایت با تایید ناظر آبفا، مالک می تواند جهت اخذ کنتور…
ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و نظارت ماده 33

ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و نظارت ماده 33

همانطور که در مقاله نظارت آبفا گفته شد بر طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی تمامی ساختمان های مسکونی با متراژ کمتر از 3000 متر می بایست چهار ناظر اصلی عمران، معماری، مکانیک و برق…