09212047806

منبع کویل دار چیست

منبع کویل دار چیست

حجم منبع کویل دار یا منبع های دیگر تولید آب گرم به ازای هر واحد مسکونی 85 لیتر در روز در نظر گرفته می شود. انواع منابع تولید آب گرم عبارت است از: منبع دو جداره…