09212047806

لوله کشی پکیج

لوله کشی پکیج

جهت لوله کشی پکیج باید آنرا از دو زاویه بررسی کرد : لوله کشی آب و لوله کشی گاز هر کدام از این ها استانداردها و ضوابط خاص به خودشان را دارند که باید آنها…
آب بندی لوله ها

آب بندی لوله ها

آب بندی به دلیل جلوگیری از نشت کردن آب از محل اتصال لوله و فیتینگ است . کاربرد این عمل در اکثر لوله کشی ها اتفاق می افتد ، اعم از لوله کشی آب و…