09212047806

مشعل گازی یا برنر

مشعل گازی یا برنر

در این مقاله مشعل گازی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره نمود. در زیر…
رایزر سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

رایزر سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی ساختمان

معمولاً به لوله های اصلی که به صورت قایم اجرا می شوند رایزر گفته می شود. البته این تعریف کامل از یک رایزر نمی تواند باشد و برای تکمیل آن باید گفت به هر لوله…