09212047806

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر یا دیگ آب گرم

محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر یا دیگ آب گرم

به منظور محاسبه ظرفیت حراررتی بویلر در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر…
مشعل گازوئیلی

مشعل گازوئیلی

در این مقاله مشعل گازوئیلی مرسورم که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می شود. از انواع مشعل های مورد استفاده در ایران می توان به مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره نمود. در زیر مشعل گازوئیلی را شرح…