09212047806

محاسبه حجم منبع انبساط موتورخانه مرکزی ساختمان

محاسبه حجم منبع انبساط موتورخانه مرکزی ساختمان

به منظور محاسبه حجم منبع انبساط در شرایط واقعی، یک مثال را برای شما حل می کنیم. یک آژارتمان 7 طبقه که در هر طبقه آن تنها یک واحد آپارتمان موجود می باشد و مساحت هر…
منبع انبساط بسته موتورخانه مرکزی و محاسبه حجم آن

منبع انبساط بسته موتورخانه مرکزی و محاسبه حجم آن

این منبع در سیستم های گرمایش با دمای آب بالا به کار می رود. این منبع در موتورخانه قرار می گیرد، و فشار سیستم توسط بالشتک هوا و یا یک گاز بی اثر مانند ازت که بخشی از حجم مخزن را…
منبع دو جداره ، منبع کویل دار، مبدل گرمایی

منبع دو جداره ، منبع کویل دار، مبدل گرمایی

حجم منبع دو جداره یا منبع های دیگر تولید آب گرم به ازای هر واحد مسکونی 85 لیتر در روز در نظر گرفته می شود. انواع منابع تولید آب گرم عبارت است از: منبع دو…