09212047806

تعمیر و نگهداری موتورخانه و نکات آن

تعمیر و نگهداری موتورخانه و نکات آن

موتورخانه از بخش‌های بسیار حساس و تخصصی تاسیسات ساختمان است که به اصطلاح به موتورخانه قلب سیستم گرمایشی و سرمایشی بسیاری از ساختمان های بزرگ کوچک اطراف ما گفته میشود. بی‌توجهی به این بخش چه…
سیستم های تهویه پارکینگ

سیستم های تهویه پارکینگ

پارکینگ ها به علت مستعد بودن جهت حضور گازهای مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن جزو مکان های بسیار خطرناک محسوب می شوند . پس تهویه نمودن هوای این فضا اعم از هدایت کردن دود ناشی…