09212047806

تعمیر و نگهداری موتورخانه و نکات آن

تعمیر و نگهداری موتورخانه و نکات آن

موتورخانه از بخش‌های بسیار حساس و تخصصی تاسیسات ساختمان است که به اصطلاح به موتورخانه قلب سیستم گرمایشی و سرمایشی بسیاری از ساختمان های بزرگ کوچک اطراف ما گفته میشود. بی‌توجهی به این بخش چه…