09212047806

لوله کشی ساختمان و روش های پی بردن به نشت آب یا ترکیدگی در آن

لوله کشی ساختمان و روش های پی بردن به نشت آب یا ترکیدگی در آن

روش های پی بردن به نشت آب یا ترکیدگی در تأسیسات لوله کشی ساختمان ازدیاد آب بهای مصرفی ساختمان در یک دوره بدون هیچ دلیل منطقی شنیدن صدای غیرطبیعی در ساختمان بخصوص در ساعات آخر…
مراحل انجام لوله کشی آب گرم و سرد

مراحل انجام لوله کشی آب گرم و سرد

مراحل انجام کار لوله کشی آب گرم و سرد در زیر به ترتیب توضیح داده شده است. نقشه های آب سرد و آب گرم را مطالعه نمایید. محل اجرای کار را با نقشه های موجود…
نظارت آبفا تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

نظارت آبفا تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

حدود سه سال است که نظارت آبفا در تهران اجرا می شود. این نظارت جهت تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب است و در نهایت با تایید ناظر آبفا، مالک می تواند جهت اخذ کنتور…
مخزن ذخیره آب بهداشتی ساختمان و جنس مخزن

مخزن ذخیره آب بهداشتی ساختمان و جنس مخزن

مخزن ذخیره آب بهداشتی ساختمان در موارد زیر می بایست تامین گردد: جلو گيري از قطع آب در لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان در مواقعي كه آب ورودي از شبكه شهري به ساختمان به…
لوله های مورد استفاده در لوله کشی آب و فاضلاب

لوله های مورد استفاده در لوله کشی آب و فاضلاب

لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان با انواع لوله های پلاستیکی و فلزی و تلفیقی انجام می گردد. در تاسیسات ساختمان چندین نوع سیال از لوله ها عبور می کند و بسته به نوع سیال مربوطه جنس…