09212047806

پکیج

پکیج

پکیج به دستگاهی که در مقابل موتورخانه استفاده گشته و در نبود آن موجب تامین آب گرم شوفاژ ها و آب گرم مصرفی ساختمان بگردد ، گویند . انواع پکیج دیواری و زمینی از قابلیت…