09212047806

دستمزد لوله کشی ساختمان و تعرفه لوله کشی آب و فاضلاب

دستمزد لوله کشی ساختمان و تعرفه لوله کشی آب و فاضلاب

دستمزد لوله کشی با توجه به متراژ کار، نوع اجرا لوله کشی (زیرسقفی، کف خواب و روی کار) جنس و سایز لوله، پیچیدگی کار (در کارهای خیلی کوچک)، نوع ساختمان (مسکونی، تجاری، بیمارستان و غیره)،…