09212047806

انواع یاتاقان

انواع یاتاقان

در پمپ ها و تجهیزات دوار از دو نوع یاتاقان به منظور نگهداری و تحمل نیروی شفت و متعلقات آن استفاده می گردد. یاتاقان ضد اصطکاک یا غلتشی (Anti-friction Bearing) یاتاقان ساده یا لغزشی (journal…