09212047806

انواع پمپ ها بر اساس استاندارد

انواع پمپ ها بر اساس استاندارد

در این مقاله به بررسی انواع پمپ ها بر اساس استاندارد می پردازیم. انواع پمپ ها بر اساس استاندارد موسسه نفت امریکا (API) به دسته های زیر تقسیم بندی می شود: نکته: به طور کلی…