09212047806

استاندارد نصب شیرآلات از کف تمام شده

استاندارد نصب شیرآلات از کف تمام شده برای مهمترین شیرهایی که در خانه نصب می شوند به شرح زیر می باشد.

 • روشویی:

ارتفاع نصب کاسه روشویی از کف تمام شده 85 سانیمتر است (روشویی های پایه دار نیز 85 سانتی متر است). لوله فاضلاب 45 سانتی متر از کف تمام شده نصب می شود و لوله های گرم و سرد 50 سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده نصب می شود.

 • سینک ظرفشویی:

سینک از کف تمام شده 85 سانتی متر بالا تر نصب می شود. لوله گرم و سرد 50 سانتی متر و لوله فاضلاب 50 الی 55 سانتیمتر بالا تر از کف تمام شده نصب می شود.

 • شیر دوش حمام:

ورودی سرد و گرم دوش حمام 85 الی 90 سانتی متر بالاتر از کف تمام شده نصب می گردد.

توجه: تمامی شیرآلات در ساختمان دارای شابلون می باشند ولی اگر جایی شابلون موجود نبود فاصله مرکز لوله آب سرد و گرد در شیر مخلوط باید بین 15.5 تا 16 سانتی متر باشد وگرنه شیر مخلوط یل نصب نمی شود یا به سختی نصب می شود.

 • شیر پر کن توالت فرنگی:

شیر پر کن توالت فرنگی جهت فلاش تانک از کف تمام شده 20 سانتی متر می باشد.

 • لوله آب گرم و سرد بیده توالت فرنگی:

مرکز لوله های سرد و گرم بیده از کف تمام شده 15 سانتی متر است.

بیده توالت فرنگی، استاندارد نصب شیرآلات از کف تمام شده

بیده توالت فرنگی، استاندارد نصب شیرآلات از کف تمام شده

 • شیر پر کن سیفون توالت شرقی:

شیر پر کن سیفون توالت شرقی از کف تمام شده 180 سانتی متر ارتفاع دارد.

 • شیر مخلوط شلنگی (آفتابه ای):

شیر مخلوط شلنگی (آفتابه ای) از کف تمام شده 40 سانتی متر ارتافاع دارد. همچنین بست نگه دارنده شیلنگ 60 تا 65 سانتی متر بالاتر از کف تمام شده نصب می گردد.

 • شیر یخچال ساید بای ساید از کف تمام شده 35 تا 40 سانتیمتر ارتفاع دارد.

 • ماشین ظرفشویی و لباسشویی:

ارتفاع نصب لوله شیر و فاضلاب ماشین ظرفشویی و لباسشویی همانند سینک ظرفشویی می باشد.

 • آبگرم کن دیواری:

ارتفاع از کف تمام شده برای تمامی لوله ها 120 سانتی متر و فاصله لوله ها از یکدیگر 7 الی 10 سانتی متر می باشد.

 • پکیج دیواری:

ارتفاع از کف تمام شده برای تمامی لوله ها 120 سانتی متر و فاصله لوله ها از یکدیگر 7 الی 10 سانتی متر می باشد.

 • آبگرمکن زمینی:

ارتفاع نصب لوله آب سرد از کف تمام شده 30 الی 40 سانتی متر و لوله آب گرم 180 سانتی متر می باشد.

 • پکیج زمینی:

ارتفاع تمامی لوله ها در پکیج زمینی 30 الی 40 سانتی متر و فاصله لوله ها از یکدیگر 7 الی 10 سانتی متر می باشد.

مشاهده نظرات

 • محمد
 • رضایی
  • admin
 • جلیل
  • admin
 • قاسم فولادی
 • ناصر عزیزی
 • محمد